Ärikingitused

Mida võtta kaasa aastast 2023?

Mida võtta kaasa möödunud aastast

Detsember on kokkuvõtete tegemise aeg. See on aeg vaadata tagasi, mida on viimase aasta jooksul korda saadetud, mida võib pidada õppetundideks ning teha tulemustest järeldused, kuidas edasi minna. 

Aeg on vaadata, kas ettevõttele aastaks seatud plaan on täidetud ja mis olid need faktorid, mis aitasid häid tulemusi saavutada või vastupidi, põhjustasid plaanist maha jäämist. Vaatame järgnevalt 6 olulist punkti, mida tasub aastale tagasi vaadates meeles pidada.

Millised olid kordaminekud, aga mida võiks pidada õppetundideks

Selleks, et aru saada, mis läks hästi või halvasti, on oluline, et ettevõttel  oleks olemas aastaks seatud eesmärk ja plaan, mille järgi aasta jooksul toimunut võrrelda. Kui oled kokkuvõtteid teinud tublisti iga kvartali lõpus, on nüüd aasta lõpus tunduvalt kergem aasta jooksul saavutatut kokku võtta.

Vaadates otsa kordaminekutele, mõtle järele, mis nendeni viis. Kes olid need töötajad, mis hea tulemuse saavutamise võimalikuks tegid. Millised on nende omadused, mis selle saavutada aitasid? Kas hea tulemus saavutati tehes midagi tavapärasest teistmoodi, kui jah, siis mis see oli?

Niimoodi analüüsides saad täpsemalt aru, mis edu põhjustas, mitte ei pane saavutatut „õnne” arvele.

Öeldakse, et head otsused tulevad kogemustest ja kogemused tulevad halbadest otsustest. Seega vaata üle kõik aasta jooksul toimunu, mida võiks liigitada „halbade otsuste” alla. See ei ole selleks, et end või kedagi teist juhtunus süüdistada, vaid hoopis selleks, et neile otsustele julgelt otsa vaadata ja esitada küsimusi, mis avavad nende tagamaid. 

Õigesti esitatud küsimused aitavad aru saada, mis viis „halva otsuseni”. Mõned näited:

„Kas seatud eesmärgid olid liiga ebarealistlikud?”

„Kas mõni nendest otsustest tehti kiirustades, põhinedes ebapiisavatele andmetele, kui jah, siis, mis oli puudu?”

„Kas otsuse tegemise juures ei viibinud õiged inimesed?”

Selliselt tagantjärele läbi mõeldud sammud aitavad kindlustada, et halvad otsused muutuvad kogemusteks, mis aitavad tulevikus teha häid otsuseid.

 

postkaart-5g

Vaata üle andmed, mida oled kogunud ja mõõtnud

Kui oled möödunud aasta saavutused ja õppetunnid üle vaadanud, on aeg süveneda numbritesse. Lisaks ettevõtte majandustulemustele nagu käive, kasum, kahjum otsa vaatamisele, on muudki andmeid, millel on hea silma peal hoida.

Esiteks pane kirja koheselt need andmed, mida Sa tead, et hetkel ei koguta, aga peaks koguma (need tulevad ilusti välja pärast seda, kui oled „halbadele otsustele” otsa vaadanud).

Vaata üle klientide arvud, millistest allikatest kliendid pärinevad. Ka klientide poolt antud tagasiside on oluline andmebaas. Sealt leiad infot, kuidas kliente veelgi paremini abistada.

Vaata üle ettevõtte missioon, visioon ja väärtused 

Igal ettevõttel peaks olema visioon, missioon ja väärtused, mida ettevõtte töötajad austavad ja mille poole kõik ühiselt püüdlevad. See nn „ettevõtte kultuur” on midagi, mis ühendab ja motiveerib töötajaid ja need peaksid olema väga selgelt sõnastatud.

Kuid mis õigupoolest on missioon, visioon ja väärtused?

Ettevõtte visioon on sinu ettevõtte hing, see on midagi, mis sõnastab, mis on ettevõtte tähendus ja eesmärk.

Missioon sõnastab, kuidas ja mis ajajooksul visioonis sõnastatut saavutada plaanitakse.

Ettevõtte väärtused loetlevad, kuidas Sinu ettevõtte eesmärke saavutab. Kuidas suhtub ettevõte ja selle esindaja klientidesse, äripartneritesse ja töötajatesse. Mis on need asjad, mida Sinu ettevõttes tegutsedes alati silmas peetakse ja millest juhindutakse otsuseid tehes?

Pea meeles ja tunnusta oma töötajaid

Kokkuvõtet tehes ei tohi ära unustada oma töötajaid. Vaata üle oma töötajate panus ettevõttesse ja nende poolt saavutatud tulemused. Suurema ettevõtte puhul peaks selle ülesandega tegelema iga töötaja otsene ülemus. Loomulikult tuleb tulemused läbi arutada ka töötaja endaga, et aru saada, millest positiivsed ja ka mitte nii positiivsed tulemused tulnud on ning kuidas edasi minna.

Igaüks meist tahab tunnustust, kui me oleme midagi hästi teinud, seega ära unusta oma töötajaid tänamast ja tunnustamast nende töö ja saavutuste eest. Hea viis lisaks suulisele ja miks mitte ka kirjalikule tunnustamisele, on lisada sinna juurde magus ärikingitus. Tutvu Shokoboxi e-poes ärikingituste valikuga!

Kliendid ja äripartnerid – ära neid aasta lõpus unusta!

Kliendid ja äripartnerid on aasta lõpus kindlasti need inimesed, kellele sa tahad näidata, et oled neile möödunud aasta eest tänulik ja ootad põnevusega uut koostöörikast aastat.

Heaks ideeks on äripartnereid ja teisi Sinu ettevõttele olulisi inimesi meeles pidada ja neile magus ärikingitus teha. Tänusõnad ning enda ettevõtte väärtused saad näiteks magusale ärimaiusele trükkida ning hulga selleks sobivaid ärikingitused jõuludeks leiad SIIT.

Jaga kokkuvõtet ettevõtte siseselt

Kui kõik on üle vaadatud, siis ära unusta tulemusi jagamast ettevõtte siseselt. Niimoodi kindlustad, et kõik on ühel arusaamal ja tugevdad ühtekuuluvustunnet. Kõigile on selge, mis on saavutanud ja mille poole edasi püüelda.

Shokoboxi meeskond soovib kõigile kaunist detsembrikuud!

postkaart-5g

Vaata üle andmed, mida oled kogunud ja mõõtnud

Kui oled möödunud aasta saavutused ja õppetunnid üle vaadanud, on aeg süveneda numbritesse. Lisaks ettevõtte majandustulemustele nagu käive, kasum, kahjum otsa vaatamisele, on muudki andmeid, millel on hea silma peal hoida.

Esiteks pane kirja koheselt need andmed, mida Sa tead, et hetkel ei koguta, aga peaks koguma (need tulevad ilusti välja pärast seda, kui oled „halbadele otsustele” otsa vaadanud).

Vaata üle klientide arvud, millistest allikatest kliendid pärinevad. Ka klientide poolt antud tagasiside on oluline andmebaas. Sealt leiad infot, kuidas kliente veelgi paremini abistada.

Vaata üle ettevõtte missioon, visioon ja väärtused 

Igal ettevõttel peaks olema visioon, missioon ja väärtused, mida ettevõtte töötajad austavad ja mille poole kõik ühiselt püüdlevad. See nn „ettevõtte kultuur” on midagi, mis ühendab ja motiveerib töötajaid ja need peaksid olema väga selgelt sõnastatud.

Kuid mis õigupoolest on missioon, visioon ja väärtused?

Ettevõtte visioon on sinu ettevõtte hing, see on midagi, mis sõnastab, mis on ettevõtte tähendus ja eesmärk.

Missioon sõnastab, kuidas ja mis ajajooksul visioonis sõnastatut saavutada plaanitakse.

Ettevõtte väärtused loetlevad, kuidas Sinu ettevõtte eesmärke saavutab. Kuidas suhtub ettevõte ja selle esindaja klientidesse, äripartneritesse ja töötajatesse. Mis on need asjad, mida Sinu ettevõttes tegutsedes alati silmas peetakse ja millest juhindutakse otsuseid tehes?

Pea meeles ja tunnusta oma töötajaid

Kokkuvõtet tehes ei tohi ära unustada oma töötajaid. Vaata üle oma töötajate panus ettevõttesse ja nende poolt saavutatud tulemused. Suurema ettevõtte puhul peaks selle ülesandega tegelema iga töötaja otsene ülemus. Loomulikult tuleb tulemused läbi arutada ka töötaja endaga, et aru saada, millest positiivsed ja ka mitte nii positiivsed tulemused tulnud on ning kuidas edasi minna.

Igaüks meist tahab tunnustust, kui me oleme midagi hästi teinud, seega ära unusta oma töötajaid tänamast ja tunnustamast nende töö ja saavutuste eest. Hea viis lisaks suulisele ja miks mitte ka kirjalikule tunnustamisele, on lisada sinna juurde magus ärikingitus. Tutvu Shokoboxi e-poes ärikingituste valikuga!

Kliendid ja äripartnerid – ära neid aasta lõpus unusta!

Kliendid ja äripartnerid on aasta lõpus kindlasti need inimesed, kellele sa tahad näidata, et oled neile möödunud aasta eest tänulik ja ootad põnevusega uut koostöörikast aastat.

Heaks ideeks on äripartnereid ja teisi Sinu ettevõttele olulisi inimesi meeles pidada ja neile magus ärikingitus teha. Tänusõnad ning enda ettevõtte väärtused saad näiteks magusale ärimaiusele trükkida ning hulga selleks sobivaid ärikingitused jõuludeks leiad SIIT.

Jaga kokkuvõtet ettevõtte siseselt

Kui kõik on üle vaadatud, siis ära unusta tulemusi jagamast ettevõtte siseselt. Niimoodi kindlustad, et kõik on ühel arusaamal ja tugevdad ühtekuuluvustunnet. Kõigile on selge, mis on saavutanud ja mille poole edasi püüelda.

Shokoboxi meeskond soovib kõigile kaunist detsembrikuud!