Ärikingitused

Kuidas hoida töötajaid (õnnelikuna)?

On teada tuntud, et ettevõtte suurim vara on tema töötajad. Olgem ausad, kui hoiad töötajad õnnelikuna, siis üldjuhul hoiad neid ka oma ettevõttes. Kuidas aga teha nii, et inimesed tahaksid Sinu ettevõttes töötada, tunneksid ennast hästi ja räägiksid Sinust, kui oma tööandjast, alati heas võtmes? Allpool loetleme mitmeid lihtsaid, aga samas efektiivseid viise, mis aitavad hoida head sisekliimat ning samal ajal tõstavad töötajate efektiivsust ja rahulolu.

1. Tunnusta töötajat, kui ta teeb edusamme

See võib tunduda liiga lihtne, et tõsi olla, aga mõnikord piisab lihtsast lausest nagu „Aitäh, sa tegid head tööd”, et muuta kellegi päev paremaks ja anda juurde positiivset energiat. Tänamine näitab töötajale, et tema panust on märgatud ja seda väärtustatakse ning see annab indu juurde tegeleda järgmise projektiga veelgi innukamalt. Tänusõnade juurde käiv magus ärikingitus suurendab veelgi töötaja tahet järgmises projektis enam panustada.

2. Õpi tundma oma töötajaid

Suurtes organisatsioonides ei ole muidugi mõeldav, et kõik tunneksid kõiki, kuid meeskonna siseselt on hea tava, et inimesed võtavad aega, et üksteist tundma õppida. Eriti kehtib see tiimijuhtide kohta. Kui tiimijuht tunneb huvi töötaja vastu ja küsib, kuidas naisel ja lastel läheb, siis näitab see töötajale, et temast hoolitakse kui inimesest, mitte lihtsalt töötajast.

Hea viis töötajaid paremini tundma õppida ja julgustada efektiivsemat meeskonna sisest tööd, on korraldada nö tiimiüritusi. Tegemist ei pea olema kalli ettevõtmisega, heaks ideeks on näiteks piknik rannas, ühine matk looduses või koos minigolfi mängimine. Suhtlemine väljaspool tööaega tugevdab tiimi siseseid suhteid ja sellega seoses sujub ka tööalane koostöö paremini, sest omavaheline suhtlus on sujuvam.

3. Julgusta puhkust ja piisavalt magamist

Mõnikord on paratamatu, et projekt tuleb valmis saada ja tööl tuleb teha ületunde. See tähendab aga, et öötunde ei pruugi jätkuda piisavalt, et järgmiseks hommikuks välja puhata. Tuleks aga olla ettevaatlik, et selline olukord ei muutuks normiks, sest lõppkokkuvõttes kurnab see töötajad ära ja soodustab läbipõlemist. Kui hiliste õhtutundideni töötamine tundub olevat uus igapäevane norm, siis tasub kaaluda lisa abikäte palkamist või töö ümber organiseerimist.

PS! Kui Sinu töötajad tunnevad end hästi ja ettevõttes väärtustatuna, siis üldjuhul pole neil midagi selle vastu, kui mõnikord tulebki ette pikemaid tööpäevi, et projekt õigeks ajaks valmis saada.

4. Pea meeles sünnipäevi ja töövõite väikese (või suure) meenega

Iga töötaja ootab, et teda sünnipäeval meeles peetakse. Hea on, kui ettevõtte siseselt on loodud ühtne süsteem kinkide osas, et keegi ei tunneks, et tema kingitus on väiksem kui teisel töötajal. Viimastel aastatel on paljudes firmades tavaks saanud personaalsed ärikingitused, kus kingituse peale on prinditud ettevõtte ja konkreetse töötaja nimi.

Kuid lisaks sünnipäevadel meelespidamisest (mis tegelikult peaks olema elementaarne) on veelgi suurema väärtusega erinevate töövõitude tähistamine. Selleks ei pea olema midagi uhket, mis ettevõtte eelarvesse augu sööb. Piisab näiteks järgmisel tiimikoosolekul projekti edukasse valmimisse panustajate äramärkimine ning neid tagasihoidliku ärikingitusega üllatamine. Heaks valikuks on midagi magusat, näiteks Shokoboxi e-poest leiab soodsa ärikingituse, mis sobib kindlasti igas suuruses töövõitude tähistamiseks.

5. Hoidu mikromanageerimisest

Ettevõtte edukaks toimimiseks on vaja usaldust töötajate vahel. Tiimijuhid peavad oskama ülesandeid edasi delegeerida ilma pideva vahelesegamiseta ja kontrollimiseta. Julgusta iseseisvat tööd aga samas tee töötajatele selgeks, et nad on alati teretulnud abi küsima, kui nad tunnevad, et vajavad ülesande sooritamiseks nõu.

Oluline on alati ka ise küsida töötaja käest, kas olemas on kõik vajalikud tööriistad ja infoallikad tööülesande edukaks sooritamiseks. Selline lähenemine näitab, et ülemusena oled huvitatud, et töötaja saaks ülesande edukalt sooritatud, kuid samas usaldad teda piisavalt.

6. Määra selged eesmärgid, nii tiimisisesed kui ka töötajapõhised

Selgete eesmärkide seadmine on üks tähtsamaid samme, mida iga ettevõtte peaks tegema. Eesmärgid peaksid olema nii pikaajalised kui ka lühiajalised ning need peaksid olema selgelt sõnastatud. Kui ettevõttes on palju erinevaid tiime, siis peaksid olema seatud ka tiimisisesed eesmärgid koos tähtaegadega. Kui eesmärgid on seatud, siis tuleb koos kokku leppida, kuidas need eesmärgid saavutatakse ja kes millise sammu eest vastutab. Nii liiguvad kõik ühises suunas ja kõigile osapooltele on selge, millised on nende ülesanded.

Lisaks tiimipõhistele eesmärkidele peaksid olema seatud ka töötajapõhised eesmärgid. Need peaks iga töötaja oma otsese ülemusega läbi arutama ja seadma koos kindlad tähtajad, millal peaksid eesmärgid saavutatud olema. Enne tähtaja saabumist peaks ülemus töötaja käest küsima, kuidas asjad sujuvad ning kas töötaja vajab mingisugust abi. Selline lähenemine tagab efektiivse töötegemise ning iga saavutatud eesmärk suurendab töötaja rahulolu tunnet.

 Meelespea

Ettevõte on ainult nii tugev ja edukas, kui on inimesed, kes selle heaks töötavad. Rahulolevad ja end väärtuslikuna tundvad töötajad panustavad suurema heameelega ettevõtte edusse ning on oma töös produktiivsemad. Kui ettevõte pakub töötajale personaalset arenemisvõimalust, tunneb töötaja end motiveerituna, sest lisaks palgale saab ta ettevõttest täidetud rahuloluks kaks olulist faktorit – ühtekuuluvustunde ning saavutusvajaduse.